Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Light Screen
0 100 Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki