×  

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeżeli chcesz podjąć tę decyzję przy innej okazji, to kliknij w przycisk "Przypomnij później".

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, w ramach której będziesz mógł odwołać zgodę.

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu pokewalki.pl

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu pokewalki.pl
2. Adresem internetowym serwisu jest www.pokewalki.pl.
3. Definicje:
   3.1 Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
   3.2 Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.pokewalki.pl;
   3.3 Usługodawca – firma Katarzyna Mikołowska Firma Handlowo Usługowa eMKa, adres siedziby: ul. Tuchowska 4, 30-618 Kraków, NIP: 5742061212, REGON: 366394107, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: admin@pokewalki.pl;
   3.4 Użytkownik (Usługobiorca) - osoba, po pozytywnym przejściu procesu rejestracji.
   3.5 Konto – struktura informatyczna utworzona podczas rejestracji będąca powiązana z unikalnym Loginem. Korzystanie z Konta wymaga znajomości Loginu i hasła dostępowego;
4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem serwisu pokewalki.pl.

II. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Aby zostać Użytkownikiem serwisu pokewalki.pl konieczne jest korzystanie z przeglądarki internetowej (Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer w ostatnio wydanej wersji), łącze internetowe.
2. Przeglądarka Gracza musi mieć włączoną obsługę JavaScript.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do używania plików cookies w celu poprawnego działania serwisu
4. Użytkownik, korzystając z serwisu pokewalki.pl, nie może używać programów lub usług zapewniających anonimowe proxy, czyli takich, które nie podają źródła, z którego pochodzi połączenie z Grą.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE POKEWALKI.PL
1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu pokewalki.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości Gry przez przeglądarkę internetową.
2. Korzystanie z serwisu pokewalki.pl jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne.

IV. REJESTRACJA W GRZE
1. Rejestracja w Grze jest bezpłatna.
2. Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że ukończyła 13 lat.
4. Rejestracja osoby dokonywana jest po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji.
5. Żadne dane osobowe gracza nie są wymagane w procesie rejestracji Konta w Grze ani do prawidłowego świadczenia podstawowej usługi.
6. Adres e-mail podanego przy rejestracji nie można zmienić i służy on jedynie do odzyskania hasła. Opcja 'zapomniałem hasła' jest jedynym sposobem na odzyskanie dostępu do Konta.
7. Udostępnianie hasła do konta innej osobie jest zabronione. Za szkody wynikające z udostępnienia hasła Usługodawca nie bierze odpowiedzialności.
8. Konto jest wartością niematerialną. Nie może ono stanowić przedmiotu handlu/wymiany.
9. Próba sprzedaży i sprzedaż Konta skutkuje jego zablokowaniem i utraty dostępu do niego przez Użytkownika.
10. W przypadku utraty dostępu do Konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z Konta, Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych przez Użytkownika.

V. POKEDOLARY
1. PokeDolary - punkty w serwisie umożliwiająca dostęp do wybranych elementów Gry.
2. PokeDolary mogą być wykupuwane przez Użytkownika. W celu wykupienia usługi doładowania "pokeDolarów" należy skorzystać z jednej z opcji dostępnej w zakładce "Pokedolary" dostępnej w Grze.
3. Usługę udostępnienia "PokeDolarów" uznaje się za należycie wykonaną przez Usługodawcę z chwilą udostępnienia "PokeDolarów" Użytkownikowi na jego koncie w Grze, niezależnie od tego, czy Użytkownik wykorzystał posiadane "PokeDolary".
4. Udostępnienie Użytkownikowi "PokeDolarów" na jego Koncie w Grze następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za usługę. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi oraz ma świadomość, że zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. Usługę doładowania "PokeDolarów" może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła lat 13, uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami do zakupu płatnej usługi, w szczególności posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora). Przystąpienie do zakupu usługi doładowania "PokeDolarów" jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Użytkownik dokonujący zakupu posiada zdolność do zawarcia umowy nabycia płatnej usługi doładowania "PokeDolarów".
6. Utrata dostępu do Konta w Grze np. w wyniku kradzieży konta lub zgubienia hasła i utraty dostępu do podanego podczas rejestracji adresu email oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z "PokeDolarami" bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
7. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
8. Nie ma możliwości wymiany "PokeDolarów" na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Użytkownika nie wykorzysta wszystkich posiadanych "PokeDolarów" przed zakończeniem gry lub zaprzestaniem korzystania z usługi.
9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych w przelewach, płatnościach lub SMSach.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania elementów i usług wymienianych za daną ilość "PokeDolarów" do aktualnych potrzeb Gry bez podania przyczyn.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu pokewalki.pl Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@pokewalki.pl, W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Usługodawca odpowiedź w sprawie reklamacji wyśle na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG
1. Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
2. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę jako administrator , moderator , młodszy moderator , moderator na okres próbny. Mają oni prawo:
   2.1 ostrzegania i upominania Użytkowników;
   2.2 banawać Uzytkowników na czat - czasowa lub stała blokada dostępu do czatu gry;
   2.3 banawać Uzytkowników - czasowa lub stała blokada dostępu do Konta;
   2.4 monitoringu działań Użytkownika;
   2.5 zmiany wybranych parametrów Konta Użytkownika.
3. Konta do 10 poziomu trenera, będą usuwane po okresie 1 miesięca nieaktywności(brak logowania).
4. Konta do 30 poziomu trenera, będą usuwane po okresie 5 miesięcy nieaktywności(brak logowania).
5. Konta którze zdobędą w grze poziom większy niż 30, będą usuwane po okresie 9 miesięcy nieaktywności(brak logowania).
6. Usuwane są konta opuszczone, czyli takie na których nikt nie gra, a przedmioty i pokemony z konta zostały rozsprzedane, poziom drużyny pokemon nie jest adekwatny do poziomu trenera, itp.
7. Posiadanie konta którego nazwa jest obraźliwa/wulgarna może być podstawą do zbanowania Konta lub jego usunięcia.
8. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania kilku kont w grze, jednak z zastrzeżeniami wyszczególnionymi poniżej.
   8.1. Zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek transakcji pomiędzy kontami tego samego Użytkownika. Dotyczy to także Kont posiadających ten sam adres IP.
   8.2. W przypadku kiedy kilka osób posiada jeden adres IP (np. rodzeństwo, sieć osiedlowa) zakazane jest przeprowadzanie transakcji między tymi kontami
   8.3. Zakładanie nadmiernej ilości kont (więcej niż 3) z których się nie korzysta jest zabronione.
9. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkiego typu oprogramowania do automatycznej gry, tzw. botów. Konta na których zostanie wykryte używanie takich programów będą blokowane co skutkuje utratą dostępu do niego przez Uzytkownika.
10. W przypadku wykrycia błędu w Grze, Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Użytkownikom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy o wykrytym błędzie poprzez wiadomość prywatną w grze na konto Admin.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   12.1 szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu pokewalki.pl;
   12.2 problemy w funkcjonowaniu serwisu pokewalki.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);
   12.3 korzystanie z Gry przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
   12.4 treści informacji zamieszczanych w Grze przez Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
   12.5 przerwy w funkcjonowaniu serwisu pokewalki.pl zaistniałe z przyczyn technicznych.
   12.6 utratę danych zawartych w Kontach lub całym serwisie pokewalki.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Usługodawca nie mógł zapobiec.
13. W wypadku krytycznych awarii Gry Usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich.
15. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu pokewalki.pl.
16. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.

VIII. KOMUNIKACJA W GRZE
1. Forum jest integralną częścią gry.
2. Zabronione jest obrażanie innych Użytkowników, administratorów oraz moderatorów.
3. Używanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne jest zabronione i nie ma tu znaczenia czy przekleństwo jest wykropkowane, zasłonięte znaczkami (typu: %@$^) czy też napisane w innym języku. Tyczy się to zarówno wiadomości prywatnych, wiadomości w stowarzyszeniu jak i wszelkich nazw i opisów Pokemonów.
4. Zabronione jest propagowanie treści erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, niezgodnych z polskim prawem lub powszechnie uważanych za obraźliwe, w jakiejkolwiek formie w grze.
5. Zabronione jest wymuszania dóbr od innych graczy przez zastraszanie atakami (Haracz).
6. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego prowadzą do blokady Konta, mogą być także podstawą do zgłoszenia popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów.
7. Zabronione jest podszywanie się pod administrację i moderatorów PokeWalki.
8. Nadesłanie jakiejkolwiek treści (komentarzy, postów na Forum, itp.) równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest on jej autorem i nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
9. Autorzy nadesłanych treści (komentarzy, postów na Forum, itp) wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie pokewalki.pl w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu i oświadczają, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od Usługodawcy, Graczy oraz użytkowników Internetu.

IX. TRANSAKCJE W GRZE (TARG)
1. Transkacje w grze (targu) umożliwiają sprzedaż/zakup elementów dostępnych w grze za walutę używaną w Grze.
2. Push - wzmacnianie jednego konta kosztem drugiego. W ogólnym przypadku jest to przenoszenie z Konta na Konto dóbr w Grze za cenę dalece mijającą się z aktualną ceną rynkową(średnią wartość na targu).
3. Push jest zabroniony w Grze. Karą za Push zależna jest od ilości, skali transakcji i może skutkować czasową lub stałą blokadą Kont, które brały w nim udział. Dobra, będące przedmiotem Pushu są usuwane.
4. Pod push nie zaliczy się okazyjne kupienie Pokemona/Przedmiotu na Targu od zupełnie przypadkowej osoby.
5. Zabranione jest tzw. 'wypożyczanie', a więc sprzedawanie i odkupywanie tych samych dóbr w Grze.

X. INFORMACJA DODATKOWA
1. Nazwa Pokemon oraz nazwy postaci Pokemon są znakami towarowymi Nintendo / Creatures Inc./GAME FREAK inc.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie pokewalki.pl.
3. Przed każdym logowaniem do Gry, Użytkownik powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na łamach serwisu pokewalki.pl informację o takiej zmianie.
4. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego Regulaminu.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu pokewalki.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.