×  

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeżeli chcesz podjąć tę decyzję przy innej okazji, to kliknij w przycisk "Przypomnij później".

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, w ramach której będziesz mógł odwołać zgodę.

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne
1.Administratorem danych jest firma Katarzyna Mikołowska Firma Handlowo Usługowa eMKa, adres siedziby: ul. Tuchowska 4, 30-618 Kraków, NIP: 5742061212, REGON: 366394107, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3.Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
2. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu.
3. Zbiór danych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje następujące dane, ze wskazaniem celów, dla których są gromadzone i przechowywane:
   a. adres poczty elektronicznej (e-mail)
      - zabezpieczenie konta (podawane podczas procesu rejestracjie), umożliwiające odzyskanie hasła do konta,
      - weryfikacja użytkownika,
      - reklamacje i inna korespondencja,
   b. profil Facebook (w przypadku logowania przez konto facebook.com):
      - weryfikacja użytkownika,
   c. Imię i Nazwisko :
      - wymagane wyłączenie przy wykupie PokeDolarów,
   d. adres IP,
      - weryfikacja użytkownika,
      - uaktalniany przy każdym logowaniu na Konto
4. Dane osobowe przetwarzane są:
   - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   - w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@pokewalki.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu Konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek usunięcia Konta (zgodnie z Regulaminem), cofnięcia zgody (równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie), wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych(równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie). 10.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. 11.Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

III. Pliki cookies
1. Witryna pokewalki.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, wspomagające indentyfikacje konta;
   c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
   e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

IV. Partnerzy
1. Poniżej znajduje się odnośnik do listy partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach wycofania zgody, można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych.
Zobacz listę partnerów

V. Dopasowywanie reklam
Poniżej możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z serwisu i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające reklamę w Internecie. Poniższe wybory nie dotyczą jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów.
Akceptuję

VI. Udostępnianie i ochrona danych osobowych.
1. Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
3. W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.