Zmiany stanu w walkach w grze

Zmiany stanu to efekty nałożone w trakcie walki pokemon, które wpływają na zachowanie pokemonów lub osłabiają je poprzez systematyczne odbieranie życia lub ograniczają moc niektórych ataków. Zmiany stanu nakładane są poprzez niektóre ataki i trwają, w zależności od stanu, od 1 rundy aż po omdlenie pokemona - 0 punktów życia. Istnieją również ataki, które pozwalają leczyć zmiany stanu. Pokemon może posiadać jednocześnie tylko jedną zmianę stanu za wyjątkiem otępienia, oszołomienia, Leech Seed oraz Destiny Bond, które mogą być nałożone na pokemona posiadającego już inną zmianę stanu. W grze rozróżniamy następujące zmiany stanu:
Otępienie
Otępięnie pokemona trwa od 2-4 rund. W czasie jego trwania pokemon ma 33% szans, że podczas ataku zrani sam siebie. W takim przypadku moc ataku wynosi 40 i nie jest ona zależna od typu. Obrażenia wyliczane są na podstawie statystyk otępionego pokemona.
Oszołomienie
Oszołomienie uniemożliwa wykonanie ataku pokemonowi. Trwa jedną rundę.
Podpalenie
Podpalony pokemon traci co rundę 3% aktualnego życia. Jego ataki fizyczne w tym czasie są o 50% słabsze. Podpalenie trwa do czasu omdlenia pokemona. Pokemony typu są odporne na podpalenie.
Zamrożenie
Zamrożony pokemon nie jest wstanie atakować, ma on jednak w każdej rundzie 30% szans na odmrożenie. Zamrożony pokemon, który użyje ataków Flame wheel, Scared fire, Flarę blitz, Scald, Steam eruption, Fusion flarę lub ataku ognistego rozmraża się. Pokemony typu są odporne na zamrożenie.
Paraliż
Paraliż trwa do momentu omdlenia pokemona. Sparaliżowanemu pokemonowi szybkość spada o 30% oraz w losowo wybranych rundach istnieje 30% szans, że pokemon nie będzie wstanie wykonać ataku. Podczas leczenia się z paraliżu szybkość wraca do normy, dodawana jest dokładna szybkość, którą utracił w chwili paraliżu. Pokemony typu są odporne na paraliż.
Zatrucie
Zatrucie trwa do momentu omdlenia pokemona. Podczas zatrucia pokemon w każdej rundzie traci 5% aktualnego życia. Pokemony typu i są odporne na zatrucie.
Śmiertelne zatrucie
Śmiertelne zatrucie trwa do momentu omdlenia pokemona. W pierwszej rundzie zatrucia pokemona traci 1% aktualnego życia, natomiast w każdej kolejnej o 1% więcej. Pierwsza runda śmiertelnego zatrucia 1%, druga runda 2%, trzecia 3%, itd. Pokemony typu i są odporne na śmiertelne zatrucie.
Sen
Uśpiony pokemon śpi przez 2-6 rund. W tym czasie nie jest on wstanie atakować.
Zakochanie
Zakochanie to stan wywoływany przez atak Attract. Podczas jego trwania pokemon nie jest wstanie atakować. Jeśli stan ten jest nałożony na pokemona tej samej płci, co atakujący trwa on 3 rundy, jeśli przeciwnej trwa on 5 rund.
Uwięzienie
Uwięzienie to efekt nakładany na 2-5 rund podczas, którego uwięziony pokemon traci co rundę 5% aktualnego życia. Pokemony typu są odporne na uwięzienie.
Klątwa
Efekt ten nakładany jest przez atak Curse prze pokemony typu . Pokemony pod wpływem klątwy tracą co rundę 20% aktualnego życia. Klątwa trwa do omdlenia pokemona lub uleczenia.
Inne zmiany
Leech Seed
Jest to rodzaj klątwy nakładany na pokemona, która co rundę odbiera mu 3% aktualnego życia i regeneruje je przeciwnikowi.
Destiny Bond
Efekt tego ataku utrzymuje się przez 10 rund podczas, których pokemon otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych z zadanych obrażeń.