Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Worry Seed 0 100 Usypia przeciwnika
Zobacz wszystkie dostępne ataki