Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Worry Seed 0 100 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki