Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Work Up 0 100 Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki