Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Water Gun 40 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki