Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Venoshock 65 100 Uderza do dwóch razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki