Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Uproar 70 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki