Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
U-turn 70 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki