Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Trick Room 0 100 Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki