Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Thunder Wave
0 100 Paraliżuje przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki