Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Telekinesis 0 100 Zmniejsza uniki przeciwnika. o 10%
Zobacz wszystkie dostępne ataki