Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Tailwind 0 100 Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki