Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Swift 60 100 Posiada bezwarunkową celność.
Zobacz wszystkie dostępne ataki