Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Swift 60 80
Zobacz wszystkie dostępne ataki