Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Swagger 0 90 Zwiększa atak przeciwnika o jeden poziom ale także go otępia
Zobacz wszystkie dostępne ataki