Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Superpower
120 100 Zmniejsza atak i obronę używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki