Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Struggle Bug 50 100 Zmniejsza specjalny atak przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki