Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
String Shot
0 95 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki