Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Stealth Rock 45 95 Zwiększa obronę używającego o 3 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki