Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Smack Down 50 100 Usuwa odporność pokemonów typy powietrznego na ataki typu ziemnego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki