Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Skill Swap 0 100 Kopiuje szybkość przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki