Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Silver Wind
60 100 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk używającego o jeden poziom oprócz celności i uników
Zobacz wszystkie dostępne ataki