Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Seismic Toss 0 100 Moc tego ataku jest 2 razy wieksza od poziomu używającego. (np;10 poziom = moc 20 , 40poziom = moc 80) Maksymalna moc: 300. Atak fizyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki