Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Scald 80 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki