Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Sandstorm 100 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki