Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rock Tomb 50 80 Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki