Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rain Dance 0 100 Atak ten powoduje deszcz. Ataki elektryczne są teraz dwa razy skuteczniejsze do końca walki (jeśli odporność wynosiła 0 to w deszczu wynosi 1).
Zobacz wszystkie dostępne ataki