Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rage 20 100 Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki