Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Psywave 0 80 Moc zależna od poziomu używającego. Od 0,5 poziomu używającego do 1,5. Losowo.Odmiana ataku specjalnego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki