Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Poison Jab 80 100 30% szans na zatrucie przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki