Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Pluck 60 100 Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki