Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Payback 100 65
Zobacz wszystkie dostępne ataki