Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Pay Day 40 100 Za każde użycie dodaje niewielką ilość Yenów używającemu.
Zobacz wszystkie dostępne ataki