Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Overheat 140 90 Zmniejsza specjalny atak używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki