Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Overheat
140 90 Zmniejsza specjalny atak używającego o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki