Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Outrage 120 100 Potężny atak, zadaje obrażenia 1-3 na runde.
Zobacz wszystkie dostępne ataki