Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Nightmare 0 100 Zadaje obrażenia równe 15% aktualnego zdrowia przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki