Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Night Slash 70 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki