Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Night Shade
0 100 Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy, 80 poziom = 80 mocy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki