Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mud Sport 0 100 Zmniejsza siłę elektrycznych ataków przeciwnika o 50%
Zobacz wszystkie dostępne ataki