Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mud Bomb 65 85 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki