Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mud-Slap 20 100 zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki