Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mirror Move 0 100 Kopiuje ostatni atak przeciwnika do końca walki
Zobacz wszystkie dostępne ataki