Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mirror Move
0 100 Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki.
Zobacz wszystkie dostępne ataki