Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mirror Coat 0 100 Odbija ostatni atak przeciwnika
Zobacz wszystkie dostępne ataki