Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Minimize 0 100 Zwiększa uniki używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki