Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mind Reader 0 100 Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki