Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Mind Reader
0 100 Używający namierza przeciwnika. Przez co kolejny atak nie spudłuje.
Zobacz wszystkie dostępne ataki