Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Milk Drink 0 100 Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu.
Zobacz wszystkie dostępne ataki