Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metronome
50 90 Losuje dowolny atak spośród wszystkich dostępnych w grze (za każdym razem inny) oraz zadaje nim obrażenia przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki