Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metronome 50 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki