Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Meteor Mash 100 85 20% szans na zwiększenie ataku używającemu o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki