Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metal Sound
0 85 Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki