Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Metal Sound 0 85 Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki